Về đầu trang
Giới thiệu Năng lực Liên hệ
  SẢN PHẨM
 
   TÌM KIẾM
Tìm kiếm nâng cao
 
  Thống kê Website
Số lượt truy cập: 3
Số người đang xem website: 125
   
 

Công ty cổ phần chế biến trúc, tre xuất khẩu Cao Bằng Địa chỉ: Nà Cạn - Phường Sông Bằng - Thị xã Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng ĐT:84.026.852.691 Fax: 84.026.855.434

  Quy trình sản xuất  
 
 

1. Sản phẩm từ trúc đang làm hiện nay : Chiếu trúc .

2. Kích thước lớn nhất: Dài: 1.920 mm; đường kính ( max ): 100 mm.

3. Lượng sản phẩm trong ngày: 12.000 kg.

4. Sơ đồ quy trình công nghệ.

quy trinh cong nghe

5. Sản phẩm hiện nay đang được xử lý bằng cách nào.

a) Xử lý bằng nước nóng:

+ Nhiệt độ: 100 độ C.

+ Thời gian: 60 phút.

b) Xử lý bằng khí nóng.

+ Nhiệt độ: 80 độ C.

+ Thời gian: 72 giờ.

6. Chi phí năng lượng.

- Không kể chi phí nhân công, khấu hao là: 1.800 đồng/ tấn.

7. Lượng phế thải thải ra trong ngày.

- Là : 3.500 kg.

8. Dạng phế thải.

- Dạng mùn: 3.000 kg.

- Dạng mẩu: 500 kh.

9. Kích thước lớn nhất của phế thải.

- Là : 300 mm.

10. Lượng phế thải hiện nay dùng làm chất đốt cho nông dân.

 
       © 2007 by CBJ Co.,Ltd. Powered by HTG
 
Office: Nà Cạn - Phường Sông Bằng - Thị xã Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Tel: 84.026.852691 - Fax: 84.026.855434